Waarom deze training?

Het doel van deze training is dat jij beter in staat bent om jouw eigen emoties te herkennen en te beheersen, beter met jouw gewoontes om kan gaan en effectief rust kan pakken. Deze training richt zich op aspecten die van toepassing zijn op het grotere geheel, bestaande uit zowel werk als privé. Omdat onze emoties aan de kern liggen van wie wij zijn, leer jij skills aan om jouw emoties beter te herkennen, te benoemen en te beheersen. Zo raak jij in staat om emoties in te zetten, in plaats van zich erdoor te laten leiden. Je leert vaardigheden aan die de veerkracht vergroten om zo sneller te kunnen herstellen naar een positie waarin we leiden, wanneer we te maken krijgen met tegenslag. Hiervoor is het belangrijk dat we inzicht krijgen in onze gewoontes. Om deze de baas te worden leert de deelnemers specifieke skills om gewoontes effectiever aan- en af te leren. Ter afsluiting leer je het belang van rust nemen en hoe je – ook tijdens het oppakken van leiderschap in het leven – regelmatig jouw batterij op een gezonde en gebalanceerde wijze kunt opladen.

Doelgroep

Deze training is voor iedereen die veerkrachtiger wil zijn en zelf de leiding wil nemen over zowel werk als privé zaken.

Opzet van de training

De training bestaat uit een online module en 1 bijeenkomst.

In deze training met als thema Leiding nemen, staan de volgende thema’s centraal:

  • Emoties beheersen
  • Veerkracht versterken
  • Omgaan met gewoontes
  • Effectief rusten

 

Tussentijds worden er opdrachten uitgevoerd. Deze zijn ontwikkelingsgericht en formatief opgezet. De module wordt afgesloten met een summatieve toets, bestaande uit meerkeuze vragen en/of open vragen.

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 599,-

Kosten: € 599,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 20 tot 30 uur
Looptijd: 4 tot 8 weken
Gericht op: Vergroten van de algemene inzetbaarheid
Start: 2 maandelijks