Waarom deze training?

Zitten jouw medewerkers ook wel eens met hun handen in het haar, wanneer ze even niet meer weten hoe ze hun pedagogisch handelen kunnen afstemmen op het gedrag van bepaalde kinderen? Vaak liggen emoties van kinderen ten grondslag aan hun gedrag. De tegenwoordige pedagogische praktijk vraagt om kennis en praktische handvatten om kinderen te kunnen begeleiden bij hun gewenste en ongewenste gedrag als gevolg van hun emoties. Enerzijds vraagt dit om verder te kijken dan het gedrag en de achterliggende oorzaken te achterhalen om bij de bron een interventie te kunnen doen, in plaats van een kind alleen te aanspreken op zijn gedrag. Anderzijds vraagt het ook om kinderen spelenderwijs emotionele wijsheid bij te brengen.

Het doel van dit train-de-trainer licentieprogramma van SOS kinderen en emoties, is dat de pedagogisch coach of beleidsmedewerker wordt opgeleid als specialist op het gebied van kinderen en emoties. Zij krijgen bovendien de handvatten en tools aangereikt om de kennis op het gebied van kinderen en emoties over te brengen op ouders en medewerkers binnen jouw organisatie.

Doelgroep

Pedagogisch Medewerkers en beleidsmedewerkers.

Opzet van de training

De pedagogisch coach of beleidsmedewerker krijgt eerst zelf de theoretische en praktische kennis aangeleerd rondom de emoties van kinderen. Daarna leert ze hoe ze deze informatie in de organisatie kan verspreiden onder kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders. Hiervoor maakt ze samen met de trainers een concreet actieplan omtrent de emotionele veiligheid voor kinderen.

De training bevat in het kort:

 • Online module met de essentiële theoretische kennis. Deze online module is een voorbereiding van ongeveer 8 tot 10 uur en dient te zijn afgerond voor aanvang van de live training.
 • Driedaagse training SOS kinderen en emoties:
  • Dag 1 – Verdieping in de theorie + handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan.
  • Dag 2 – Het overdragen van SOS kinderen en emoties op ouders, medewerkers en kinderen.
  • Dag 3 – Gezamenlijk werken aan het actieplan voor jouw organisatie.
 • 2-3 intervisiebijeenkomsten in het eerste jaar (online).

Deze training is ontwikkeld voor en door mensen uit de pedagogische praktijk en beschikt over de theoretische verdieping en de praktische inslag waar de pedagogische praktijk om vraagt.

Om jouw licentie te behouden en jouw kennis en vaardigheden op peil te houden, kun je in het jaar nadat je de training hebt afgerond, een terugkomdag bijwonen. Deze is niet in de prijs inbegrepen. Voor meer informatie over het behouden van jouw licentie, neem contact met ons op.

Data

Augustus

 • 1 augustus – start e-learning
 • 28 september – fysieke bijeenkomst in Amersfoort

Oktober

 • 1 oktober – start e-learning
 • 23 november – fysieke bijeenkomst in Amersfoort

December

 • 1 december – start e-learning
 • 25 januari – fysieke bijeenkomst in Amersfoort

Locatie en data zijn onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen.

Investering

De investering voor deze training bedraag € 1.950,-.

Kosten: € 1.950,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 30 tot 40 uur
Looptijd: 6 tot 9 maanden
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks