Waarom deze training?

Het doel van deze verkorte training Piramide is dat jij vakbekwaam inzetbaar op een VVE Piramide locatie. Het aanbod van deze koptraining, sluit naadloos aan op het certificaat Basistraining VVE. Je leert hoe je Piramide succesvol kan toepassen in jouw groep, zo profiteren de kinderen, jij, de ouders en de locatie optimaal van de mogelijkheden van Piramide.

Piramide is ontwikkeld voor alle kinderen van nul tot zeven jaar in de kinderopvang of groep 1 en 2 van de basisschool. In deze training leer je hoe je met het Piramide programma in de praktijk kunt werken. Door kinderen vrijheid te geven, samen te laten werken en hen uit te dagen, legt Piramide de basis voor zelfsturing, voor een goede start op school en het latere zelfstandige functioneren in de maatschappij. Daar waar kinderen extra steun nodig hebben, bied je ze extra aandacht en uitdaging. In het trainingsprogramma betrek je ook ouders bij de activiteiten die je op de kinderopvang aanbiedt. Je leert ook af te stemmen op de inbreng van kinderen en wat hen aanspreekt.

Doelgroep

Deze training is voor pedagogisch medewerkers.

Opzet van de training

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van 4 uur, verdeeld over ca. 9 maanden. Daarnaast krijgt elke deelnemer 4 uur individuele coaching, waarbij portfolio en praktijkopdrachten centraal staan. Je bouwt een portfolio op, waarin je theorie-en praktijkopdrachten uitwerkt. Om jouw ontwikkeling in beeld te krijgen, wordt ook gebruik gemaakt van het digitale Piramide Implementatie Vaardigheden Assessment (PIVA). 

Met Piramide werk je volgens vier vaste stappen in elk project: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Zo verken je elk onderwerp dat aan bod komt en ga je met de kinderen hierin steeds een stapje verder. 

Investering

De investering voor deze training zijn € 1.549 inclusief:

Kosten: € 1.549,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 55 tot 65 uur
Looptijd: 6 tot 9 maanden
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks