Ben jij klaar voor de Wet-IKK?

Organisatiescan

Nog niet inzichtelijk wie voldoet aan de taaleis? Wij brengen het voor jullie in kaart!

Vanaf 2025 dienen pedagogisch medewerkers minimaal taalniveau 3F te behalen. Voldoen jouw pedagogisch medewerkers nog niet aan deze eis en wil je jouw medewerkers snel en flexibel opleiden met een goede prijs-kwaliteitverhouding? WerkendLeren heeft nieuwe trainingen ontwikkeld op diverse niveaus.

Leid jouw medewerkers snel & flexibel op

Je kunt bij ons terecht voor examens en/ of trainingen op het gebied van leesvaardigheid, spreekvaardigheid of een combinatie hiervan. Deze bieden wij via diverse routes.

WerkendLeren heeft voor beroepsbeoefenaren in de kinderopvang aanbod ontwikkeld dat gericht is op de beroepscontext. Daarnaast biedt het aanbod maximale flexibiliteit waarbij deelnemers zelf is staat zijn om examens en/of lessen zelfstandig (online) in te plannen.

Organisatiescan

Nog niet inzichtelijk wie voldoet aan de taaleis? Wij brengen het voor jullie in kaart!

Het is belangrijk om zo snel mogelijk in kaart te brengen wie nog niet voldoen aan de eisen voor taalniveau 3F. Werkendleren heeft een digitale tool ontwikkeld, met deze tool kan eenvoudig informatie opgehaald worden; van het aanleveren van de best passende, “de snelste” route naar 3F, tot het verzamelen en controleren van bewijsdocumenten.

WerkendLeren heeft de expertise in huis om snel een scan op maat op te leveren en uit voeren binnen grote en kleine organisaties. Met een organisatiescan kan veel informatie opgehaald worden; van het aanleveren van bewijslast voor behaalde trainingen tot inventarisatie van een bredere opleidingsvraag dan de IKK-eisen.

Meer weten? Neem contact met ons op via onderstaande knop.

Bereken jouw voordeel

Welke taaltraining past bij jouw medewerkers?

Hebben jouw medewerkers hun spreek- en leesvaardigheden op orde, dan profiteren kinderen daar ook van. Van lezen tot spreken of een combinatie van beide. Er is altijd wel een WerkendLeren trainingsroute die bij jullie past. Ontdek hieronder de mogelijkheden.

WerkendLeren biedt erkende examens, taaltrainingen en gesubsidieerde trajecten inclusief
advies en subsidieondersteuning aan. Daarbij kan een combinatie gemaakt worden tussen
spreekvaardigheid en Leesvaardigheid. De trainingen worden aangeboden inclusief erkend
examen.

Het erkende examen spreekvaardigheid wordt online afgenomen (vanuit huis of op de werkplek). Na aanmelding kunnen kandidaten zelfstandig het examen online inplannen op een zelfgekozen tijdstip.
Het erkende examen leesvaardigheid wordt schriftelijk afgenomen op een centrale locatie. Kandidaten worden aangemeld voor één van de centrale toetsrondes van WerkendLeren. Bij groepen van minimaal 10 deelnemers kunnen de examens worden afgenomen op de eigen locatie, mits deze voldoet aan de exameneisen. Na aanmelding kunnen kandidaten zelfstandig het examen online inplannen op een zelfgekozen tijdstip.
Deelnemers aan de zelfstudieroute kunnen zich voorbereiden op de examens spreekvaardigheid en/ of leesvaardigheid. De zelfstudieroute is uitgerust met een uitgebreide e-learning inclusief oefenexamen(s). De doorlooptijd van deze route is gemiddeld 1 tot 2 maanden. De route bestaat naast de uitgebreide e-learning (ca. 8 uur) uit een examen. Na aanmelding kunnen kandidaten zelfstandig het examen online inplannen op een zelfgekozen tijdstip.
De training (1, 3 of 6 dagdelen) bestaat uit ondersteunende lessen van 2,5 uur (online) waarbij de kandidaten zich onder begeleiding van een trainer kunnen voorbereiden op het examen voor spreekvaardigheid en/of leesvaardigheid. Alle oefeningen zijn speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang en daarmee direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk op de werkvloer. De ondersteunende lessen voorafgaand aan de toets verhogen het resultaat en dragen bij aan faalangst- en onzekerheidsreductie.

De doorlooptijd van deze trainingen (voor 1 dagdeel) is gemiddeld 1 tot 2 maanden. De route bestaat naast de uitgebreide e-learning (ca. 8 uur) uit begeleide online lessen (2,5 uur per dagdeel) en een examen.

Indien wordt gekozen voor de combinatie spreekvaardigheid en leesvaardigheid dan zijn het aantal lessen ook in tweevoud evenals de doorlooptijd en de studiebelasting.

De subsidietrainingen zijn opgebouwd uit een deel zelfstudie in combinatie met klassikale bijeenkomsten onder begeleiding van een gecertificeerde trainer, met aansluitend de erkende examens voor de kinderopvang.

De klassikale trainingen bieden ruime ondersteuning aan de kandidaten, bieden voldoende oefenstof en de nodige voorbereidingen op de geplande examens. De trainingen verhogen het resultaat en dragen bij aan faalangst- en onzekerheidsreductie. Voor het starten van de opleidingsroute in klassikale vorm op eigen locatie, zijn minimaal 4 deelnemers nodig.

Kleinere aantallen deelnemers worden (in overleg) in een combinatiegroep geplaatst of kunnen deelnemen aan een online training. De doorlooptijd van deze trainingen is 4 tot 6 maanden.

Deze training bestaat uit een uitgebreide e-learning (ca. 8 uur) en 12 klassikale bijeenkomsten van 2,5uur aangevuld met het examen spreekvaardigheid.

De subsidietrainingen zijn opgebouwd uit een deel zelfstudie in combinatie met klassikale bijeenkomsten onder begeleiding van een gecertificeerde trainer, met aansluitend de erkende examens voor de kinderopvang.

De klassikale trainingen bieden ruime ondersteuning aan de kandidaten, bieden voldoende oefenstof en de nodige voorbereidingen op de geplande examens. De trainingen verhogen het resultaat en dragen bij aan faalangst- en onzekerheidsreductie. Voor het starten van de opleidingsroute in klassikale vorm op eigen locatie, zijn minimaal 4 deelnemers nodig.

Kleinere aantallen deelnemers worden (in overleg) in een combinatiegroep geplaatst of kunnen deelnemen aan een online training. De doorlooptijd van deze trainingen is 4 tot 6 maanden.

Deze training bestaat uit een uitgebreide e-learning (ca. 8 uur) en 8 klassikale bijeenkomsten van 4uur aangevuld met het examen spreekvaardigheid, examen leesvaardigheid en examen schrijfvaardigheid.

In het kader van de eisen volgens de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) moet iedere pedagogisch medewerker die met 0-jarigen werkt geschoold zijn/worden om de kwaliteit van het werken met baby's hoog te houden. Per 1 januari 2025 moet door beroepskrachten in de kinderopvang aan de bijscholingsverplichting zijn voldaan.

Certificeer voor het werken met baby’s

WerkendLeren biedt voor pedagogisch medewerkers in de babyopvang de IKK-erkende babytraining ‘Ruimte voor Baby’s’ aan. Verdeeld over vijf modules krijgen de deelnemers inzicht in de ontwikkeling en hechting van baby's, hoe je baby's zo goed mogelijk kunt begeleiden en worden handvatten aangereikt voor een fijne en uitdagende speel-leeromgeving in het kinderdagverblijf.

De volgende modules worden behandeld:
- De ontwikkeling en hechting van de baby
- De begeleiding van de baby
- Relaxed en zonder stress met baby’s op de groep
- De speelomgeving van de baby
- De organisatie en samenwerking met ouders

Welke babytraining past bij jouw medewerkers?

Door de babytraining te volgen verhogen we stap-voor-stap de kwaliteit van de babyopvang. Van specifieke vaardigheden tot kennis en gedrag over ons eigen handelen. Met iedere stap maken je medewerkers een groot verschil. Werk en leer nu aan de kennis en vaardigheden op jouw babygroepen. Ontdek hieronder de mogelijkheden.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de theorie behandeld. Na iedere module/bijeenkomst richt de deelnemer zich op praktijkopdrachten om kennis over het behandelde thema te vergroten.

Ook wordt er een portfolio en zelfscan opgebouwd van de eigen pedagogische vaardigheden. Om goed te kunnen reflecteren op de handelingen, volgen de deelnemers gedurende de trainingsperiode een baby. Dankzij de praktijkopdrachten die aansluiten bij het dagelijkse werk, is het effect van de training direct zichtbaar op de werkvloer.

De doorlooptijd van de online babytraining wordt geraamd op 8-10 weken. Het materiaal voor deze babytraining bestaat uit een online reader, e-learning en videolessen.
De klassikale babytraining is opgebouwd uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur met een doorlooptijd van ca. 12-16 weken. De totale studiebelasting (inclusief praktijkopdrachten) is ca. 30-40 uren. Het materiaal voor deze babytraining bestaat uit een deelnemersmap en e-learning.
Het Train-de-Trainer-programma Ruimte voor Baby’s is bedoeld voor zowel externe trainers als voor interne trainers die hun eigen collega’s willen trainen. In deze training leer je hoe jij pm'ers aandacht en ruimte kunt laten bieden aan de jongste kinderen op het kinderdagverblijf.

In een training met twee fysieke trainingsdagen komt het volledige programma van de training 'Ruimte voor baby's' aan bod. Met de kennis die jij tijdens deze training opdoet, heb je de noodzakelijke bagage voor het zelfstandig uitvoeren van de training. Dit doe je door:

- Overdracht van wetenschappelijke kennis die in de training is verwerkt.
- Overdracht van de trainingsinhoud en oefenen met praktische onderdelen.
- Implementatie en borging van het geleerde in de organisatie.

Ben jij klaar voor de Wet-IKK?

Om te voldoen aan de Wet-IKK, moeten pedagogisch medewerkers in 2025 voldoen aan de taaleis en als ze op de babygroep staan ook voor het werken met baby’s. En dat gaat extra voordelig als je jouw medewerkers slim opleidt. WerkendLeren helpt je daarbij. Benieuwd wat je kan doen? Laat je inspireren.

Organisatiescan

Nog niet inzichtelijk wie voldoet aan de taaleis? Wij brengen het voor jullie in kaart!

Bereken jouw voordeel

Organisatiescan

Nog niet inzichtelijk wie voldoet aan de taaleis? Wij brengen het voor jullie in kaart!

Het is belangrijk om zo snel mogelijk in kaart te brengen wie nog niet voldoen aan de eisen voor taalniveau 3F. Werkendleren heeft een digitale tool ontwikkeld, met deze tool kan eenvoudig informatie opgehaald worden; van het aanleveren van de best passende, “de snelste” route naar 3F, tot het verzamelen en controleren van bewijsdocumenten.

WerkendLeren heeft de expertise in huis om snel een scan op maat op te leveren en uit voeren binnen grote en kleine organisaties. Met een organisatiescan kan veel informatie opgehaald worden; van het aanleveren van bewijslast voor behaalde trainingen tot inventarisatie van een bredere opleidingsvraag dan de IKK-eisen.

Meer weten? Neem contact met ons op via onderstaande knop.

Leid jouw medewerkers snel & flexibel op met onze taaltrainingen

Je kunt bij ons terecht voor examens en/ of trainingen op het gebied van leesvaardigheid, spreekvaardigheid of een combinatie hiervan. Deze bieden wij via diverse routes.

WerkendLeren heeft voor beroepsbeoefenaren in de kinderopvang aanbod ontwikkeld dat gericht is op de beroepscontext. Daarnaast biedt het aanbod maximale flexibiliteit waarbij deelnemers zelf is staat zijn om examens en/of lessen zelfstandig (online) in te plannen. heeft de behoefte uitgesproken om hiervoor examinering en/of scholing door WerkendLeren in te zetten.

Welke taaltraining past bij jouw medewerkers?

Hebben jouw medewerkers hun spreek- en leesvaardigheden op orde, dan profiteren kinderen daar ook van. Van lezen tot spreken of een combinatie van beide. Er is altijd wel een WerkendLeren trainingsroute die bij jullie past. Ontdek hieronder de mogelijkheden.

WerkendLeren biedt erkende examens, taaltrainingen en gesubsidieerde trajecten inclusief
advies en subsidieondersteuning aan. Daarbij kan een combinatie gemaakt worden tussen
spreekvaardigheid en Leesvaardigheid. De trainingen worden aangeboden inclusief erkend
examen.

Het erkende examen spreekvaardigheid wordt online afgenomen (vanuit huis of op de werkplek). Na aanmelding kunnen kandidaten zelfstandig het examen online inplannen op een zelfgekozen tijdstip.
Het erkende examen leesvaardigheid wordt schriftelijk afgenomen op een centrale locatie. Kandidaten worden aangemeld voor één van de centrale toetsrondes van WerkendLeren. Bij groepen van minimaal 10 deelnemers kunnen de examens worden afgenomen op de eigen locatie, mits deze voldoet aan de exameneisen. Na aanmelding kunnen kandidaten zelfstandig het examen online inplannen op een zelfgekozen tijdstip.
Deelnemers aan de zelfstudieroute kunnen zich voorbereiden op de examens spreekvaardigheid en/ of leesvaardigheid. De zelfstudieroute is uitgerust met een uitgebreide e-learning inclusief oefenexamen(s). De doorlooptijd van deze route is gemiddeld 1 tot 2 maanden. De route bestaat naast de uitgebreide e-learning (ca. 8 uur) uit een examen. Na aanmelding kunnen kandidaten zelfstandig het examen online inplannen op een zelfgekozen tijdstip.
De training (1, 3 of 6 dagdelen) bestaat uit ondersteunende lessen van 2,5 uur (online) waarbij de kandidaten zich onder begeleiding van een trainer kunnen voorbereiden op het examen voor spreekvaardigheid en/of leesvaardigheid. Alle oefeningen zijn speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang en daarmee direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk op de werkvloer. De ondersteunende lessen voorafgaand aan de toets verhogen het resultaat en dragen bij aan faalangst- en onzekerheidsreductie.

De doorlooptijd van deze trainingen (voor 1 dagdeel) is gemiddeld 1 tot 2 maanden. De route bestaat naast de uitgebreide e-learning (ca. 8 uur) uit begeleide online lessen (2,5 uur per dagdeel) en een examen.

Indien wordt gekozen voor de combinatie spreekvaardigheid en leesvaardigheid dan zijn het aantal lessen ook in tweevoud evenals de doorlooptijd en de studiebelasting.

De subsidietrainingen zijn opgebouwd uit een deel zelfstudie in combinatie met klassikale bijeenkomsten onder begeleiding van een gecertificeerde trainer, met aansluitend de erkende examens voor de kinderopvang.

De klassikale trainingen bieden ruime ondersteuning aan de kandidaten, bieden voldoende oefenstof en de nodige voorbereidingen op de geplande examens. De trainingen verhogen het resultaat en dragen bij aan faalangst- en onzekerheidsreductie. Voor het starten van de opleidingsroute in klassikale vorm op eigen locatie, zijn minimaal 4 deelnemers nodig.

Kleinere aantallen deelnemers worden (in overleg) in een combinatiegroep geplaatst of kunnen deelnemen aan een online training. De doorlooptijd van deze trainingen is 4 tot 6 maanden.

Deze training bestaat uit een uitgebreide e-learning (ca. 8 uur) en 12 klassikale bijeenkomsten van 2,5uur aangevuld met het examen spreekvaardigheid.

De subsidietrainingen zijn opgebouwd uit een deel zelfstudie in combinatie met klassikale bijeenkomsten onder begeleiding van een gecertificeerde trainer, met aansluitend de erkende examens voor de kinderopvang.

De klassikale trainingen bieden ruime ondersteuning aan de kandidaten, bieden voldoende oefenstof en de nodige voorbereidingen op de geplande examens. De trainingen verhogen het resultaat en dragen bij aan faalangst- en onzekerheidsreductie. Voor het starten van de opleidingsroute in klassikale vorm op eigen locatie, zijn minimaal 4 deelnemers nodig.

Kleinere aantallen deelnemers worden (in overleg) in een combinatiegroep geplaatst of kunnen deelnemen aan een online training. De doorlooptijd van deze trainingen is 4 tot 6 maanden.

Deze training bestaat uit een uitgebreide e-learning (ca. 8 uur) en 8 klassikale bijeenkomsten van 4uur aangevuld met het examen spreekvaardigheid, examen leesvaardigheid en examen schrijfvaardigheid.

In het kader van de eisen volgens de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) moet iedere pedagogisch medewerker die met 0-jarigen werkt geschoold zijn/worden om de kwaliteit van het werken met baby's hoog te houden. Per 1 januari 2025 moet door beroepskrachten in de kinderopvang aan de bijscholingsverplichting zijn voldaan.

Certificeer voor het werken met baby’s

WerkendLeren biedt voor pedagogisch medewerkers in de babyopvang de IKK-erkende training ‘Ruimte voor Baby’s’ aan. Verdeeld over vijf modules krijgen de deelnemers inzicht in de ontwikkeling en hechting van baby's, hoe je baby's zo goed mogelijk kunt begeleiden en worden handvatten aangereikt voor een fijne en uitdagende speel-leeromgeving in het kinderdagverblijf.

De volgende modules worden behandeld:

- De ontwikkeling en hechting van de baby
- De begeleiding van de baby
- Relaxed en zonder stress met baby’s op de groep
- De speelomgeving van de baby
- De organisatie en samenwerking met ouders

Welke babytraining past bij jouw medewerkers?

Door de babytraining te volgen verhogen we stap-voor-stap de kwaliteit van de babyopvang. Van specifieke vaardigheden tot kennis en gedrag over ons eigen handelen. Met iedere stap maken je medewerkers een groot verschil. Werk en leer nu aan de kennis en vaardigheden op jouw babygroepen. Ontdek hieronder de mogelijkheden.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de theorie behandeld. Na iedere module/bijeenkomst richt de deelnemer zich op praktijkopdrachten om kennis over het behandelde thema te vergroten.

Ook wordt er een portfolio en zelfscan opgebouwd van de eigen pedagogische vaardigheden. Om goed te kunnen reflecteren op de handelingen, volgen de deelnemers gedurende de trainingsperiode een baby. Dankzij de praktijkopdrachten die aansluiten bij het dagelijkse werk, is het effect van de training direct zichtbaar op de werkvloer.

De doorlooptijd van de online training wordt geraamd op 8-10 weken. Het materiaal voor deze training bestaat uit een online reader, e-learning en videolessen.
De klassikale training is opgebouwd uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur met een doorlooptijd van ca. 12-16 weken. De totale studiebelasting (inclusief praktijkopdrachten) is ca. 30-40 uren. Het materiaal voor deze training bestaat uit een deelnemersmap en e-learning.
Het Train-de-Trainer-programma Ruimte voor Baby’s is bedoeld voor zowel externe trainers als voor interne trainers die hun eigen collega’s willen trainen. In deze training leer je hoe jij pm'ers aandacht en ruimte kunt laten bieden aan de jongste kinderen op het kinderdagverblijf.

In een training met twee fysieke trainingsdagen komt het volledige programma van de training 'Ruimte voor baby's' aan bod. Met de kennis die jij tijdens deze training opdoet, heb je de noodzakelijke bagage voor het zelfstandig uitvoeren van de training. Dit doe je door:

- Overdracht van wetenschappelijke kennis die in de training is verwerkt.
- Overdracht van de trainingsinhoud en oefenen met praktische onderdelen.
- Implementatie en borging van het geleerde in de organisatie.