STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget wil de overheid jou als werkende of werkzoekende helpen om je te ontwikkelen tijdens je loopbaan. De overheid stelt jaarlijks 200 miljoen beschikbaar, dat elk jaar wordt verdeeld over zes aanvraagtermijnen. Jij kunt elk jaar een budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen.

Dit betekend dat jij bij toekenning deze training volledig gesubsidieerd kunt volgen!

De training Specialist Leesbevordering

Waarom deze training?

Het doel van deze training is dat jij leert hoe jij kan bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen. Het is van groot belang dat een pedagogisch medewerker blijft investeren in het leesniveau van kinderen. De scholing is gericht op het vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden.

Doelgroep

Deze training is voor pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten die interesse hebben.

Opzet van de training

De inhoud van deze training is zowel verdiepend als verbredend. Je leert te ondersteunen bij de ontwikkeling van het beleid rondom lezen in jouw kinderopvang, ontwikkelt leesbevorderingsactiviteiten en voert projecten uit voor de leesbevordering. Je leert ook hoe je de monitor afneemt (een leerlingvolgsysteem voor leesbevordering) en hoe je de resultaten hiervan vertaalt naar beleid en activiteiten. Ook bevat de training specialistische kennis over (voor)lezen met verschillende leeftijdsgroepen, het belang van (voor)lezen, bevorderen van leesplezier (ook voor kinderen met leesproblemen) en vormgeven van ouderparticipatie bij (voor)leesactiviteiten. Bij deze activiteiten leer je ook collega’s en ouders te betrekken.

De training bestaat uit een E-learning aangevuld met 2 online bijeenkomsten, deze volg je op een eigen gekozen moment en plek. Hierdoor leer je op een zo’n efficiënt mogelijke manier op momenten dat het jou uitkomt.

In deze e-learning ontvang je ook praktijkopdrachten, die je kunt uitvoeren binnen jouw stage/werkplek. Deze praktijkopdrachten voltooi je wederom in de e-learning. Afhankelijk van jouw bestaande kennis, ervaringen en studiesnelheid kan de studielast verschillen van het gemiddelde aantal uren.

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 625,-

De training bestaat uit:

  • Online module
  • 2 bijeenkomsten

Vooraanmelding

Ik wil graag een vooraanmelding doen voor de training Specialist Leesbevordering
Naam(Vereist)