Waarom deze training?

Ieder kind verdient het om zonder (onderwijs)achterstand te starten op de basisschool. Het VVE programma Uk & Puk is daarvoor bedoeld en is gericht op kinderen van 0-4 jaar. In het VVE programma staat spelen centraal. Spelen is ontdekken en groeien. Alle activiteiten uit het programma  stimuleren de brede ontwikkeling van kinderen: de sociaal-emotionele vaardigheden, de motorische en zintuiglijke vaardigheden en de spraak- en taalvaardigheid van kinderen. Daarbij staat de handpop Puk centraal. Puk is de schakel tussen de kinderen en de pedagogisch medewerker. Bij het werken met Uk & Puk staat iedere zes weken een bepaald thema centraal. Tijdens zo’n thema leer je hoe je kinderen spelenderwijs kansen biedt om leerervaringen op te doen. Je thema’s die hierbij zijn gekozen, liggen dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen.

Na de training heb jij de kennis en vaardigheden om kinderen te begeleiden bij het spelenderwijs leren. De training voldoet aan de wettelijke eisen om als beroepskracht op de VE-groep aan de slag te gaan.

Doelgroep

Deze training is voor pedagogisch medewerkers.

Opzet van de training

Tijdens het VVE programma Uk & Puk ontdek jij hoe je het totaalprogramma zo optimaal mogelijk toepast op jouw locatie. In mei 2019 is het trainingsmateriaal voor trainers vernieuwd, waarmee de nieuwste inzichten in VVE zijn toegevoegd aan het Uk & Puk programma.

De training bestaat uit 12 tot 13 bijeenkomsten waarbij je met andere toekomstige VE-beroepskrachten aan de slag gaat met de inhoud van het programma Uk & Puk. Tussen de bijeenkomsten door maak je opdrachten om jouw nieuwe kennis te verwerken in de praktijk. In 1- op-1 coachingsmomenten kun je werken aan jouw persoonlijke doelen op het gebied van voorschoolse educatie. Aan het einde van de training lever jij jouw portfolio in. Wanneer je voldoende aanwezig bent geweest tijdens de bijeenkomsten en jouw portfolio akkoord is bevonden, ontvang je het certificaat voor beroepskracht binnen de VVE (UK & Puk).

Startdata

Kies je gewenste startdatum via de button ‘inschrijven’.

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 1.750,-

Kosten: € 1.750,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 75 tot 110 uur
Looptijd: 18 tot 24 maanden
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks