Waarom deze training?

Het doel van deze training is dat jij aan de hand van deze scholing op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en jouw kennis wordt opgefrist. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en zorg je voor verdieping van het werken met het VVE programma. In de kwaliteitseisen in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie staat onder andere dat naast verplichte opleidingen, bijscholing (permanente educatie) een belangrijk onderdeel van het opleidingsplan is. Naderhand kan jij de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk en kan jij de ontwikkeling van het jonge kind stimuleren en dan met name op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doelgroep

Deze training is voor pedagogisch medewerkers.

Opzet van de training
De training is opgebouwd uit online modules en 2 bijeenkomsten.

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 1.700,-

Kosten: € 1.700,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 120 tot 140 uur
Looptijd: 24 maanden
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks