Waarom deze training?

Het doel van deze training is dat jij als pedagogisch medewerker leert hoe jij kan bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen. Het is van groot belang dat een pedagogisch medewerker blijft investeren in het leesniveau van kinderen. In 2019 werd bekend dat dertig procent van kinderen in groep 3 niet goed leert lezen. Ook blijkt 18 procent van de 14-jarigen in Nederland laaggeletterd is. Het is daarom van groot belang dat je als pedagogisch medewerker blijft investeren in het leesniveau van kinderen. Wanneer je weet hoe je het leesniveau van kinderen kunt monitoren en gerichte leesactiviteiten organiseert, bevorder je het leesplezier en de leesontwikkeling van kinderen. Hoe meer leesmeters ze maken hoe beter ze worden in lezen.

Daarnaast is leesplezier essentieel voor kinderen om hun leesvaardigheid adequaat te kunnen ontwikkelen. Kinderen die opgroeien in een rijke leesomgeving, zijn eerder geneigd om te starten met lezen. Met deze training word jij binnen jouw organisatie expert op dit gebied. Je stimuleert en organiseert leesbevorderingsactiviteiten, je formuleert het beleid voor jouw organisatie en zorgt voor een positieve stimulans in de leesontwikkeling van kinderen.

Doelgroep

Deze training is voor pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten.

Opzet van de training

De inhoud van deze training is zowel verdiepend als verbredend. Je leert te ondersteunen bij de ontwikkeling van het beleid rondom lezen in jouw kinderopvang, ontwikkelt leesbevorderingsactiviteiten en voert projecten uit voor de leesbevordering. Je leert ook hoe je de monitor afneemt (een leerlingvolgsysteem voor leesbevordering) en hoe je de resultaten hiervan vertaalt naar beleid en activiteiten. Ook bevat de training specialistische kennis over (voor)lezen met verschillende leeftijdsgroepen, het belang van (voor)lezen, bevorderen van leesplezier (ook voor kinderen met leesproblemen) en vormgeven van ouderparticipatie bij (voor)leesactiviteiten. Bij deze activiteiten leer je ook collega’s en ouders te betrekken.

De training bestaat uit een E-learning aangevuld met 2 online bijeenkomsten, deze volg je op een eigen gekozen moment en plek. Hierdoor leer je op een zo’n efficiënt mogelijke manier op momenten dat het jou uitkomt.

In deze e-learning ontvang je ook praktijkopdrachten, die je kunt uitvoeren binnen jouw stage/werkplek. Deze praktijkopdrachten voltooi je wederom in de e-learning. Afhankelijk van jouw bestaande kennis, ervaringen en studiesnelheid kan de studielast verschillen van het gemiddelde aantal uren.

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 625,-

Kosten: € 625,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 16 tot 30 uur
Looptijd: 4 tot 8 weken
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks