Laatste kans op STAP-budget

Jaarlijks mag je voor één OCW-erkende opleiding €1.000 STAP-budget aanvragen waarmee je jouw positie op de arbeidsmarkt kunt verbeteren. In september en november 2023 kun je voor de laatste keer gebruikmaken van deze subsidie om jezelf bij- of om te scholen. Na 2023 stopt deze overheidsregeling namelijk.

Waarom deze training?

De opleiding Specialist leesbevordering leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. De overheid heeft ‘het verbeteren van de educatieve kwaliteit’ als speerpunt benoemd in de VVE. Een goed (voor)leesklimaat draagt bij aan de kwaliteit van het basisonderwijs en aan de educatieve kwaliteit van de kinderopvang.

Om dit goed vorm te kunnen geven, moet beleid over (voor)lezen worden geformuleerd en dit vervolgens vertaald worden naar activiteiten. Kinderopvangorganisaties zijn op zoek naar pedagogische professionals die dit kunnen vormgeven en uitvoeren.

Met deze opleiding krijg je de tools aangereikt om op een kinderdagverblijf of in de BSO de rol van voorleescoördinator te vervullen of op de basisschool de rol van leesconsulent. Je leert het leesplezier te stimuleren en zo bij te dragen aan de taal- en leesontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Deze module is een door het OC&W erkend MBO-keuzedeel.

Doelgroep

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Specialist Leesbevordering 0 tot 12 jaar moet je:

 • beschikken over het GPM4 diploma of het diploma Onderwijsassistent; of
 • de opleiding tot GPM4 of Onderwijsassistent volgen;
 • als professional het leesplezier van de doelgroep willen stimuleren en bij willen dragen aan de taal- en leesontwikkeling van kinderen.

 

Daarnaast moet je in de opleidingsperiode 128 praktijkuren kunnen maken op een kinderdagverblijf, BSO of basisschool, hetgeen neerkomt op ongeveer een dag in de week.

Opzet van de training

De opleiding Specialist Leesbevordering 8 tot 12 jaar is het keuzedeel Specialist leesbevordering 8 tot 12 jaar (K0879) dat hoort bij de Mbo-opleidingen  Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (CREBO 25484) en Onderwijsassistent (CREBO 25485). In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan een kennisopdracht die wordt beoordeeld door de docent. Daarnaast werkt de student aan een doe-opdracht in de praktijk onder begeleiding en beoordeling van een werkbegeleider van het leerbedrijf. Daarnaast werkt de student aan de beroepspraktijkvorming (BPV) waarin hij naast praktische vaardigheden ook leert om in het leerbedrijf te functioneren op dit onderdeel. Tot slot werkt de student aan een examenopdracht waarmee hij kan laten zien dat hij de inhoud van de opleiding beheerst.

Inhoud (studieonderwerpen)

 • Ondersteunen bij de ontwikkeling van het leesbevorderingsbeleid;
 • Maken van activiteitenplannen en uitvoeren van projecten voor leesbevordering;
 • Afnemen van de monitor (een leerlingvolgsysteem voor leesbevordering) en de resultaten vertalen in beleid en activiteiten;
 • Specialistische kennis over (voor)lezen met verschillende leeftijdsgroepen;
 • Het belang van (voor)lezen, bevorderen van leesplezier (ook voor kinderen met leesproblemen) en vormgeven van ouderparticipatie bij (voor)leesactiviteiten;
 • Kinderen, collega’s en ouders bij (voor)leesactiviteiten leren te enthousiasmeren, adviseren en begeleiden.


Programma

De opleiding heeft 4 lesdagen van 6 uur. Alle lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.


Opzet Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar

Studiebelasting (240 uur)

 • 4 lesdagen, theorie van 6 uur per dag
 • 128 beroepspraktijkvormingsuren in de praktijk en 88 uur zelfstudie


Opleidingsduur

 • 3 maanden (13 weken).


Opdrachten en examens

 • 1 kennisopdracht
 • 1 doe-opdracht
 • 1 examenopdracht

Resultaat

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het landelijk erkende certificaat ‘Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar ’(K0879). Dit certificaat verbetert je kansen op de arbeidsmarkt.

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 995,-

Kosten: € 995,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 240 uur
Looptijd: 13 weken
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks

Deze training bieden wij aan in samenwerking met opleidingsinstituut STOC.