Waarom deze training?

Emoties van kinderen kunnen op het speelplein of in de klas leiden tot gedrag dat niet altijd gewenst is. Leren omgaan met emoties hoort bij de ontwikkeling van een kind. Daarnaast is weten hoe het met je gaat en hoe je je voelt een belangrijk aspect van welbevinden. Een kind dat weet heeft van zijn gevoelens en emoties, kan er ruimte aan geven in plaats van ze te verdringen of af te reageren. Jij als onderwijsassistent, leerkracht of docent hebt daar een belangrijke rol in.

Na afronding van deze training ben jij bewust dat jij als professional centraal staat. Daarnaast heb jij concrete en praktische tools die je direct in de klas kunt toepassen.

Doelgroep

Deze training is voor onderwijsassistenten.

Opzet van de training

In deze blended training leer je kinderen coachen/begeleiden bij het leren omgaan met emoties; een voorwaarde om tot een gezonde ontwikkeling en tot leren te komen. Je doet praktische kennis en tools op die je direct in de praktijk kunt inzetten. De training start met een online module (+/- 14 uur studiebelasting), waarin je alle theorie doorloopt en diverse opdrachten uitvoert ter verwerking van de stof en ter voorbereiding op de fysieke trainingsdag. Tijdens de trainingsdag (van 7 uur) ga je, onder begeleiding van een deskundige trainer uit het werkveld, samen met andere pedagogisch professionals actief aan de slag met diverse oefeningen, praktijkopdrachten en casussen om je het geheel eigen te maken. De leerdoelen voor deze training zijn dat jij:

 • in staat bent om psycho-educatie te geven aan kinderen (en ouders) over de werking, functie en belang van emoties;
 • diverse methodieken eigen gemaakt om kinderen stapsgewijs gezond gedrag rondom emoties aan te leren;
 • bewust van behoeften achter emoties en hoe die te onderzoeken;
 • kennis van invloed van het brein op emoties en heftig gedrag;
 • beïnvloedingstechnieken eigen gemaakt om heftige emoties te de-escaleren;
 • in staat tot het herkennen en voorkomen van overprikkeling;
 • kennis van methodiek om kinderen te helpen bij het aangaan van spannende situaties om gewenste doelen te bereiken;
 • in staat om zelfvertrouwen te versterken gedurende dagelijks bezigheden;
 • in staat om kwaliteiten te ontdekken achter lastig gedrag en hoe die te versterken;
 • in staat om veerkracht bij kinderen te ontwikkelen en versterken;
 • bewust van eigen emoties, daaruit voortvloeiend gedrag en ontwikkelpunten t.a.v. emoties.

 

Deze training is ontwikkeld voor en door mensen uit de pedagogisch praktijk en beschikt over de theoretische verdieping en de praktische inslag waar de pedagogische praktijk om vraagt.

Trainingsdata

 • 1 augustus – start e-learning
 • 23 november – fysieke bijeenkomst in Amersfoort
 • 25 januari – fysieke bijeenkomst in Amersfoort
 • datum 3e fysieke bijeenkomst volgt nog

Locatie en data zijn onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen.

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 775,-

Kosten: € 775,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen.

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 16 tot 30 uur
Looptijd: 4 tot 8 weken
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks