Waarom deze training?

Het doel van deze training is dat jij leert wat kinderen nodig hebben in een uitdagende speel-leeromgeving, hoe je kinderen uitdaagt en welke rol de ruimte hierin speelt. Ook krijg je praktische handvatten om jouw eigen ruimte onder de loep te nemen en doe je inspiratie op om jouw aanbod nog beter neer te zetten.

Na het volgen van deze training heb jij meer zicht op wat het belang is van een goed ingerichte ruimte en weet je hoe je dit kunt toepassen. Je merkt het verschil doordat:

  • er meer rust ontstaat op de groep en het welbevinden van kinderen hoger wordt;
  • de ontwikkeling van kinderen beter in beeld hebt;
  • meer zicht op spelgedrag van kinderen en kun je jouw begeleiding afstemmen.

Doelgroep

Deze training is voor pedagogisch medewerkers.

Opzet van de training

Deze training bestaat uit verschillende modules, twee bijeenkomsten, praktijkopdrachten en coaching. De training is gericht op de volgende onderwerpen:

  • Welbevinden en betrokkenheid kunnen zien in jouw groep en dit feedbackinstrument gebruiken bij het afstemmen van het aanbod
  • Waar voldoet een goed afgestemde ruimte aan, welk aanbod doe je aan de kinderen
  • Werken met divers materiaal, met als doel een zo breed mogelijk aanbod aan bieden
  • Spel en spelniveau van kinderen herkennen en hierop kunnen in spelen
  • Kinderen begeleiden waarbij spel niet vanzelf gaat

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 625,-

Kosten: € 625,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 20 tot 30 uur
Looptijd: 4 tot 8 weken
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks