In deze training leer jij hoe je als pedagogisch professional pestgedrag kunt signaleren en wat jij kunt doen om pestgedrag te voorkomen of op te lossen. Het uitgangspunt moet altijd zijn dat er een veilig klimaat op de groep heerst, waardoor pestgedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wanneer het dan toch een keer voorkomt heb jij door het volgen van deze training de kennis en vaardigheden in huis op het ongewenste gedrag snel en effectief op te lossen.

Doelgroep
Pedagogisch professionals (PM-er, Pedagogisch coach, Gastouder)

Opzet van de training
De training bestaat uit een combinatie van online leren, een online trainingssessie en een fysieke trainingsdag.

Bijeenkomsten

 • Woensdag 25 oktober (ochtend) – online trainingssessie
 • Donderdag 23 november (volledige dag) –  fysieke trainingsdag

Inhoud van de training
Pesten aanpakken op de BSO bestaat uit 3 modules.

 • Module 1: Pesten signaleren
 • Module 2: Pesten voorkomen
 • Module 3: Pesten oplossen

 

Ter voorbereiding en ter ondersteuning aan de modules doorloopt de cursist een online theorie module.

Module 1: Pesten signaleren
De training start met een online sessie van 2 uur waarin het onderwerp Pesten Signaleren centraal staat. Het doel van deze module is het leren signaleren van pesten. Hiervoor leer je eerst meer over de achtergrond van pesten en groepsdynamiek. Daarna gaan we tijdens de bijeenkomst dieper in op de verschillen tussen plagen, pesten en ruzie en rollen in de groep bij pesten. Ook leer je de verschillende vormen van pestgedrag herkennen en ontdek je wat de gevolgen zijn van pesten.  Al deze handvatten en tips om pesten te signaleren zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Tijdens deze module ga je aan de slag met de volgende doelen:

 • Je kent de achtergrond van pesten. Wat is het? Hoe vaak komt het voor? Waar wordt gepest? Wat zijn oorzaken van pestgedrag? Wie wordt gepest en door wie wordt gepest?
 • Je ontdekt het effect van groepsdynamiek en leert de verschillende fasen kennen waarin pesten een rol kan spelen.
 • Je kent het verschil tussen plagen, pesten en ruzie.
 • Je kent en herkent de verschillende rollen binnen het pestprobleem en weet wat de verschillende rollen nodig hebben om het pesten op te lossen.
 • Je herkent verschillende vormen van pestgedrag.
 • Je kunt kwetsbare kinderen in kaart brengen.

 

Na de eerste online sessie wordt er gewerkt aan de praktijkopdrachten en kan de eerste ervaring worden opgedaan in de praktijk. De tweede trainingsdag betreft een bijeenkomst van 2 dagdelen, waarin achtereenvolgens module 2 en 3 worden aangeboden.

Module 2: Pesten voorkomen
Het doel van deze module is het leren voorkomen van pesten. Tijdens deze module gaan we dieper in op de groepsdynamiek en wat de groepsdynamiek op een BSO bijzonder maakt. Daarnaast gaan we aan de slag met het creëren van voorwaarden om tot een sociaal-emotioneel veilige groep te komen en activiteiten die hierbij ondersteunen. Daarbij speelt jouw voorbeeldgedrag en vaardigheid in gespreksvoering een belangrijke rol. Ook gaan we het welbevinden van kinderen betrekken in relatie tot het voorkomen van pesten. Al deze handvatten en tips om pesten te voorkomen zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Tijdens deze module ga je aan de slag met de volgende doelen:

 • Je kunt activiteiten bedenken ter bevordering van het groepsklimaat.
 • Je kunt activiteiten bedenken die bijdragen aan het creëren van een sociaal-emotioneel veilige groep.
 • Je leert hoe je kind- en oudergesprekken kunt benutten om het weerbare gedrag te stimuleren.

 

Module 3: Pesten oplossen
Het doel van deze module is het aanpakken en stoppen van pesten. Hierbij gaan we onder andere oefenen met het oplossingsgerichte en bemiddelingsgesprek zonder schuldvraag als gespreksvorm. Daarna gaan we tijdens de bijeenkomst aan de slag met een stappenplan voor handelen bij pesten. Je leert hoe je direct kunt reageren in een pestsituatie en stelling nemen tegen pestgedrag.  We staan stil bij de manier waarop je een slachtoffer kunt ondersteunen en het tonen van weerbaar gedrag kunt stimuleren. Je krijgt inzicht in begeleiding van een pester en ondersteunen bij het herkennen van grenzen. Je leert de kracht van de groep te gebruiken. Ook het omgaan met ouders/verzorgers en samenwerken bij het aanpakken van pesten met collega’s komt aan bod. Al deze handvatten en tips om pesten aan te pakken en stoppen zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Tijdens deze module ga je aan de slag met de volgende doelen:

 • Je leert stappen voor handelen bij pesten kennen en toepassen.
 • Je leert verschillende vormen van gedrag onderscheiden: sub-assertief, agressief en assertief.
 • Je leert hoe je het slachtoffer kan ondersteunen en de pester kunt begeleiden
 • Je leert hoe je de kracht van de groep kan gebruiken.
 • Je oefent met het voeren van een oplossingsgericht- en bemiddelingsgesprek zonder schuldvraag.

Investering

De investering voor deze training bedraagt 995 euro.

Kosten: 995 euro

Gebruik jouw STAP-budget van max. 1.000 euro om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 20 tot 30 uur
Looptijd: 15 tot 20 weken
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks