Waarom deze training?

Het doel van deze training is dat jij leert over de gesprekstechnieken, reflecteren, omgaan met weerstand en je positie als coach. Daarnaast worden kennis en vaardigheden aangereikt waarmee jij pedagogisch medewerkers kan coachen. Je leert hoe je pedagogisch medewerkers kan ondersteunen bij het formuleren van hun ontwikkelvraag en leer je hoe jij trajecten op kan stellen om die ontwikkeling te bewerkstelligen, daarnaast leer jij hoe je de vertaalslag maakt van theorie naar praktijk.

  • Na deze training voldoe je aan de eisen die aan de pedagogisch coach worden gesteld vanuit de wet IKK. Je kunt de verplichte coaching van pedagogisch medewerkers (10 uur per jaar per FTE) nu zelf uitvoeren.
  • Je beschikt over de kennis en vaardigheden om pedagogisch medewerkers te coachen. Je kunt de pedagogisch medewerkers ondersteunen bij het formuleren van hun ontwikkelvraag en stelt trajecten op om die ontwikkeling te bewerkstelligen. Daarnaast ben je in staat om de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk.

Doelgroep

Deze training is voor pedagogisch medewerkers. Een afgeronde opleiding op MBO4 niveau binnen de pedagogische werkpraktijk is wenselijk om deze module te kunnen volgen.
Heb jij een afgeronde opleiding op MBO3 niveau binnen de pedagogische werkpraktijk? Dan wordt aangeraden dat jij ook de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker op MBO4 niveau volgt en afrondt.

Opzet van de training

In deze training wordt gebruikgemaakt van blended learning. Dit houdt in dat de training bestaat uit zowel online, als uit fysieke bijeenkomsten. Er zijn 4 groepsbijeenkomsten van 4 uur, verdeeld over 3 maanden. Je krijgt 2 individuele coachingsgesprekken, afgestemd op jouw ontwikkelvraag. Per groepsbijeenkomst besteed je zo’n 3 uur aan (t)huiswerk.

Lessen en locatie

De lessen worden gegeven in Utrecht op de volgende dagen*:

  • Les 1, dinsdag 13 juni, 09.00-13.00 uur
  • Les 2, dinsdag 12 september, 09.00-13.00 uur
  • Les 3, dinsdag 10 oktober, 09.00-13.00 uur
  • Les 4, dinsdag 14 november, 09.00-13.00 uur

*onder voorbehoud van voldoende aanmelding

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 1.500,-.
Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen.

Kosten: € 1.500,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen.

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 30 tot 50 uur
Looptijd: 1 tot 3 maanden
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks