Waarom deze training?

Na deze training herken jij verschillende lastige situaties en weet je hoe jij hiermee om kunt gaan. Je kent de algemene ontwikkeling van kinderen, je weet wanneer gedrag van een kind als lastig/ afwijkend/ opvallend wordt omschreven, je kent de theorieën over communicatie met kinderen, je kan verschillende tools inzetten in de communicatie met kinderen, je kan middels een stappenplan vaardigheden aanleren bij een kind, je kan kinderen helpen met hun behoeften en je kent de Gordon-methode. Al deze handvatten en tips zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Doelgroep

Deze training is voor pedagogisch medewerkers.

Opzet van de training

De training bestaat uit een online module en 2 bijeenkomsten.

Tijdens deze module ga je aan de slag met de volgende doelen:

  • Je kent de algemene ontwikkeling van kinderen.
  • Je weet wanneer gedrag van een kind als lastig/afwijkend/opvallend wordt omschreven.
  • Je kent verschillende theorieën over communicatie met kinderen.
  • Je kunt verschillende tools gebruiken in de communicatie met kinderen.
  • Je kunt een stappenplan gebruiken om een vaardigheid aan te leren bij een kind.
  • Je kunt verschillende gedragingen onderscheiden en de kinderen helpen in hun behoeften.
  • Je kent de Gordon-methode.

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 950,-

Kosten: € 950,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 16 tot 30 uur
Looptijd: 4 tot 8 weken
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks