Waarom deze training?

Het doel van deze training is dat jij leert hoe je de methodiek Uk en Puk zo efficiënt mogelijk kan gebruiken in de begeleiding van kinderen in de voor- en vroegschoolse educatie. De methodiek speelt in op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Doelgroep

Deze training is voor pedagogisch medewerkers.

Opzet van de training

De trainingsdagen voor de VVE Uk en Puk training, zijn georganiseerd rondom de vier ontwikkelingsdomeinen: sociaal-emotioneel, spraaktaal, motoriek en rekenen. Bij de sociaal-emotionele ondersteuning is er bijvoorbeeld speciale aandacht voor de interactievaardigheden, dagindeling en sociale competenties. Bij spraaktaal, ga je aan de slag met thema’s als betekenis van taal, taalontwikkeling, middelen om de taalontwikkeling te stimuleren en interactief voorlezen.

Daarnaast word je gecoacht, zodat je de nieuw verworven kennis nog beter in de dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Na de laatste bijeenkomst lever je een eindportfolio in waarin je jouw ontwikkeling gedurende de training laat zien.

Investering

De investering voor deze training bedraagt €1500,-

Kosten: € 1.500,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 50 tot 60 uur
Looptijd: 4 tot 6 maanden
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks