Waarom deze training?

Het doel van deze training is het aanreiken van praktische handvaten, welke direct toepasbaar zijn in de praktijk. De handvaten worden aangereikt middels theorie, filmpjes en praktijkopdracht en zorgen ervoor dat de pedagogisch professional de basis van alle interactievaardigheden kent en bewust kan toepassen in de eigen praktijk. In de kinderopvang zijn er zes interactievaardigheden aan de hand waarvan de pedagogisch medewerker beter leert kijken naar een kind, beter leert communiceren met het kind en daardoor ook een positief effect heeft op zowel de taalontwikkeling als persoons-ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Doelgroep

Deze training is voor (toekomstige) pedagogisch medewerkers die interesse hebben.

Opzet van de training

In deze module komen de zes interactievaardigheden uitgebreid aan bod. Ze worden uitgewerkt voor professionals die werken met de volgende doelgroepen: baby, peuter, kleuter en schoolkind. Het gaat dan om:

  • Sensitieve responsiviteit
  • Respect voor de autonomie van het kind
  • Structureren en grenzen stellen
  • Praten en uitleggen
  • Ontwikkelingsstimulering
  • Begeleiden van positieve interacties tussen kinderen

 

De interactievaardigheden worden kort uitgelegd, waarna er in de module vooral aandacht is voor de toepassing in de praktijk. Een combinatie van theorie, filmpjes en praktijkopdrachten zorgen ervoor dat de pedagogisch professional de basis van alle interactievaardigheden kent en bewust kan toepassen in de eigen praktijk.

Tijdens de scholing krijg jij de mogelijkheid om te oefenen met de toepassing van de vaardigheden, het stellen van vragen aan de trainer, het uitwisselen van praktijkervaringen met andere professionals en het bespreken van praktijkopdrachten. Daarnaast volg je een online theorie module.

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 625,-

Kosten: € 625,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 16 tot 30 uur
Looptijd: 4 tot 8 weken
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks