Laatste kans op STAP-budget

Jaarlijks mag je voor één OCW-erkende opleiding €1.000 STAP-budget aanvragen waarmee je jouw positie op de arbeidsmarkt kunt verbeteren. In september en november 2023 kun je voor de laatste keer gebruikmaken van deze subsidie om jezelf bij- of om te scholen. Na 2023 stopt deze overheidsregeling namelijk.

Waarom deze training?

De opleiding Didactische ondersteuning basisonderwijs is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die zich willen verbreden. Pedagogisch medewerkers missen de didactische vaardigheden om docenten in het onderwijs goed te kunnen ondersteunen. Na deze opleiding kunnen zij ook als ondersteuning in het basisonderwijs worden ingezet.

Het werkveld vraagt om beginnend beroepsbeoefenaren die breder inzetbaar zijn en ook activiteiten in de klas kunnen uitvoeren. Pedagogisch medewerkers zijn onvoldoende inzetbaar vanwege het ontbreken van specifieke kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van activiteiten in de klas. In de opleiding leer je de lesactiviteiten voor te bereiden en individuele leerlingen of kleine groepjes te begeleiden bij hun leeractiviteiten op aanwijzen van de leraar.

De opleiding Didactische ondersteuning basisonderwijs is een door het OC&W-erkende training dat opleidt tot een landelijk erkend MBO-certificaat. De opleiding  maakt als keuzedeel ook onderdeel uit van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (CREBO 25484). Een deel van de opleiding leer je in de theorie en een deel in de praktijk.

Doelgroep

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Didactische ondersteuning basisonderwijs moet je:

 • beschikken over het GPM4 diploma; of
 • de opleiding tot GPM4 volgen; en
 • je willen verbreden en aan de slag willen met lesactiviteiten.

Daarnaast moet je in de opleidingsperiode 128 praktijkuren kunnen maken op een basisschool, hetgeen neerkomt op ongeveer een dag in de week.

Opzet van de training

De opleiding Didactische ondersteuning basisonderwijs is het keuzedeel (K1155) dat hoort bij de Mbo-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (CREBO 25484). In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan een kennisopdracht die wordt beoordeeld door de docent. Daarnaast werkt de student aan een doe-opdracht in de praktijk onder begeleiding en beoordeling van een werkbegeleider van het leerbedrijf. Daarnaast werkt de student aan de beroepspraktijkvorming (BPV) waarin hij naast praktische vaardigheden ook leert om in het leerbedrijf te functioneren op dit onderdeel. Tot slot werkt de student aan een examenopdracht waarmee hij kan laten zien dat hij de inhoud van de opleiding beheerst.

Inhoud (studieonderwerpen)

 • Kennis en vaardigheden om didactische ondersteuning in het basisonderwijs te bieden;
 • Leerstijlen, leeractiviteiten, leergebieden en het stimuleren van ontwikkeling van kinderen;
 • Lesactiviteiten in het basisonderwijs voorbereiden en uitvoeren;
 • Begeleiden van individuele leerlingen of (kleine) groepen bij leeractiviteiten volgens de aanwijzingen van de leraar.

De opleiding heeft 4 lesdagen van 6 uur. Alle lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.

Studiebelasting (240 uur)

 • 4 lesdagen, theorie van 6 uur per dag
 • 128 beroepspraktijkvormingsuren in de praktijk en 88 uur zelfstudie

 

Opleidingsduur

 • 3 maanden (13 weken). Vanwege de zomervakantie wordt duur voor de groep die in juni start met 6 weken verlengd.

 

Opdrachten en examens

 • 1 kennisopdracht
 • 1 doe-opdracht
 • 1 examenopdracht

Investering

De investering bedraagt € 995 per persoon (BTW vrij). Dit is inclusief lesmateriaal en locatiekosten (koffie/thee/water en een lunch).

Kosten: € 995,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 240 uur
Looptijd: 13 weken
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks

Deze training bieden wij aan in samenwerking met opleidingsinstituut STOC.