Laatste kans op STAP-budget

Jaarlijks mag je voor één OCW-erkende opleiding €1.000 STAP-budget aanvragen waarmee je jouw positie op de arbeidsmarkt kunt verbeteren. In september en november 2023 kun je voor de laatste keer gebruikmaken van deze subsidie om jezelf bij- of om te scholen. Na 2023 stopt deze overheidsregeling namelijk.

Waarom deze training?

De opleiding BSO 8 tot 12 jaar leidt op tot een landelijk erkend mbo-certificaat. Het werken met de oudere kinderen op de BSO vraagt om specifieke kennis en begeleidingsvaardigheden. Oudere kinderen zijn vaak zelfstandig en hebben de behoefte aan veel vrijheid. De BSO-tijd wordt gezien als vrije tijd waarin je als kind mag ontspannen na een drukke dag op school maar dit nog niet alleen kan doen thuis.

Je moet de ontwikkeling van deze kinderen stimuleren, de individuele vrijheid van het kind tot zijn recht laten komen maar ook de verbinding met de groep tot stand laten komen. Dit vraagt van jou een meer coachende aanpak maar ook meer kennis van actuele thema’s die bij deze doelgroep leven.

Met deze opleiding krijg je de tools aangereikt om in dit spanningsveld aan de slag te gaan met groepen kinderen in deze leeftijdscategorie en  hun een aantrekkelijk en uitdagend aanbod te bieden.

De opleiding BSO 8 tot 12 jaar is een door het OC&W erkend MBO-keuzedeel en is ook onderdeel uit van de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (CREBO 25484) en Onderwijsassistent (CREBO 25485). Een deel van de opleiding leer je in de theorie en een deel in de praktijk.

Doelgroep

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding BSO 8 tot 12 jaar moet je:

 • beschikken over het GPM4 diploma of het diploma Onderwijsassistent; of
 • de opleiding tot GPM4 of Onderwijsassistent volgen;
 • meer willen weten over de behoeften en wensen van deze doelgroep op de BSO.

Daarnaast moet je in de opleidingsperiode 128 praktijkuren kunnen maken op een BSO, hetgeen neerkomt op ongeveer een dag in de week.

Opzet van de training

De opleiding BSO 8 tot 12 jaar is het keuzedeel BSO 8-12 jaar (K0611) dat hoort bij de Mbo-opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (CREBO 25484) en Onderwijsassistent (CREBO 25485). In het onderstaande overzicht zijn de studieonderwerpen van het traject opgenomen.

Tijdens het theoretische deel werkt de student aan een kennisopdracht die wordt beoordeeld door de docent. Daarnaast werkt de student aan een doe-opdracht in de praktijk onder begeleiding en beoordeling van een werkbegeleider van het leerbedrijf. Daarnaast werkt de student aan de beroepspraktijkvorming (BPV) waarin hij naast praktische vaardigheden ook leert om in het leerbedrijf te functioneren op dit onderdeel. Tot slot werkt de student aan een examenopdracht waarmee hij kan laten zien dat hij de inhoud van de opleiding beheerst.

Inhoud (studieonderwerpen)

 • Ontwikkelingspsychologie, aansluiten bij interesses,
 • Talenten en de actualiteit van de buitenwereld vanuit een veilig klimaat
 • Motiveren en uitdagen, coaching bij de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden,
 • Omgaan met pestgedrag van kinderen,
 • Toewerken naar wederzijdse afhankelijkheid in plaats van onafhankelijkheid,
 • Afstemming op de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs
 • Gesprekstechnieken

De opleiding heeft 4 lesdagen van 6 uur. Alle lessen vinden plaats op onze leslocatie in Houten.

Opzet BSO 8 tot 12 jaar

Studiebelasting (240 uur)

 • 4 lesdagen, theorie van 6 uur per dag
 • 128 beroepspraktijkvormingsuren in de praktijk en 88 uur zelfstudie

Opleidingsduur

 • 3 maanden (13 weken).

Opdrachten en examens

 • 1 kennisopdracht
 • 1 doe-opdracht
 • 1 examenopdracht

Resultaat

Wanneer je de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het landelijk erkende certificaat ‘BSO 8 tot 12 jaar ’(K0611).

Investering

De investering voor deze training bedraagt €995,-

Kosten: € 995,-

Gebruik jouw STAP-budget van max. € 1.000,- om deze training te bekostigen

Resultaat: Certificaat
Niveau: MBO
Studiebelasting: 240 uur
Looptijd: 13 weken
Gericht op: Vergroten van de beroepsspecifieke vaardigheden
Start: 2 maandelijks

Deze training bieden wij aan in samenwerking met opleidingsinstituut STOC.